Testowanie czujnika tlenu LOX przez VdS

Testy VdS precyzyjnego czujnika tlenu LOX Detect zostały pomyślnie zakończone

Przez ostatnie 2,5 roku byliśmy bardzo zajęci uzyskaniem zatwierdzenia od VdS Schadenverhütung GmbH Niemcy dla naszego precyzyjnego czujnika tlenu LOX Detect. Dlatego jesteśmy bardzo dumni, że w styczniu otrzymaliśmy informację, że wszystkie testy zakończyły się pomyślnie i otrzymaliśmy dokument tymczasowego zatwierdzenia.

VdS jest jedną z wiodących europejskich niezależnych jednostek certyfikujących, specjalizującą się w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego.

Czujnik tlenu został przetestowany zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • VdS 3404:2016-05 (wersja robocza w języku niemieckim) – Wymagania i metody badań czujników tlenu
  • DIN EN 54-7:2006-09 + AC:2008: Systemy sygnalizacji pożarowej – Czujki dymu (wersja niemiecka EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006)
  • VdS 2504:1996-12 Wytyczne VdS dotyczące automatycznych systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru, czujki pożarowe, wymagania i metody badań, 5.6 dotyczące odporności czujki na zakłócenia zgodnie z DIN EN 50130-4:2011
  • DIN EN 60068-2-27:2009 Badania środowiskowe Część 2-27: Testy – Test Ea i wytyczne: Wstrząsy (IEC 60068-2-27:2008)
  • DIN EN 61000-4-2:2009 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-2: Techniki badań i pomiarów – Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (IEC 61000-4-2:2008)

Ten certyfikat jest ukoronowaniem lat pracy nad badaniami i rozwojem przez naszych kolegów z działu badań i rozwoju.

Odkryj inne
artykuły informacyjne