Zastosowania zapobiegające pożarom

Zapobieganie pożarom w środowiskach biznesowych

Korzyści wynikające z zapobiegania pożarom, a nie ich gaszenia, sprawiają, że systemy redukcji tlenu dobrze nadają się do zastosowań, w których ogień powoduje nieodwracalne szkody i gdzie tradycyjne systemy przeciwpożarowe są niedopuszczalne lub nieodpowiednie.

Nasz system LOX to proaktywna technologia ochrony przeciwpożarowej oparta na stałym obniżaniu poziomu tlenu w chronionych obszarach. Technologia redukcji tlenu poprzez podawanie azotu jest stosowana w różnych gałęziach przemysłu od dziesięcioleci.

Chłodnie

Przechowywanie akumulatorów litowo-jonowych

Repozytoria archiwów

Centra danych

Musea

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych

Zapobieganie pożarom

FX Prevent obniża poziom tlenu w pomieszczeniu, zapobiegając wybuchowi pożaru.

Linia serwisowa 24/7

Systemy FX Prevent stale monitorują bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków, zapasów i pracowników.

Niższe koszty energii

Oszczędność do 50% zużycia energii w porównaniu z innymi systemami przeciwpożarowymi.

Przyjazny dla środowiska

FX Prevent wykorzystuje nietoksyczne gazy do obniżania poziomu tlenu w budynkach komercyjnych.