Nie gasimy pożarów, tylko im zapobiegamy.

W niektórych sytuacjach istniejące systemy gaśnicze nie są odpowiednim rozwiązaniem. Ze względu na wrażliwość przechowywanego produktu lub dlatego, że przestrzeń jest tak kompaktowa (automatyczne przechowywanie), a system gaśniczy nie dociera do wszystkich narożników, a to jest ważne. Rozwiązaniem może być system zapobiegania pożarom.

Zapobieganie pożarom za pomocą azotu

FX Prevent zapobiega pożarom poprzez redukcję tlenu. Ponieważ bez tlenu nie ma ryzyka pożaru. Nasz system LOX jest najlepszą instalacją przeciwpożarową dla obszarów, w których ogień może spowodować nieodwracalne szkody i gdzie tradycyjne systemy gaśnicze są nieodpowiednie, takich jak: chłodnie, centra danych i muzea.

W ten sposób zwiększamy bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków firmowych, inwestycji i pracowników. Nasze obiekty FX Prevent są również przyjazne dla środowiska i energooszczędne.

Zapobieganie pożarom

FX Prevent obniża poziom tlenu w pomieszczeniu, zapobiegając wybuchowi pożaru.

Linia serwisowa 24/7

Systemy FX Prevent stale monitorują bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków, zapasów i pracowników.

Niższe koszty energii

Oszczędność do 50% zużycia energii w porównaniu z innymi systemami przeciwpożarowymi.

Przyjazny dla środowiska

FX Prevent wykorzystuje nietoksyczne gazy do obniżania poziomu tlenu w budynkach komercyjnych.

Jak to działa?

System LOX FX Prevent obniża poziom tlenu do punktu, w którym spalanie oparów i/lub materiałów staje się niemożliwe. Zapobiega to powstawaniu pożarów i wybuchów. Redukcja azotu jest niezwykle przydatna w zamkniętych przestrzeniach, zwłaszcza gdy przechowywane są w nich wrażliwe produkty. Wielkość pomieszczenia ma drugorzędne znaczenie. Nasz system przeciwpożarowy LOX jest odpowiedni dla każdej pojemności: od dużych hal fabrycznych po małe magazyny. W ramach studium wykonalności sprawdzamy, czy zapobieganie pożarom przy użyciu azotu jest odpowiednim rozwiązaniem.

Vandemoortele - System zapobiegania pożarom LOX we Francji

FX Prevent z dumą informuje o zakończeniu budowy systemu przeciwpożarowego LOX, zamówionego przez belgijskiego producenta żywności VANDEMOORTELE w Athies we Francji. Vandermoortele to belgijska firma rodzinna założona w 1899 roku. Firma specjalizuje się w produktach cukierniczych, olejach i tłuszczach kulinarnych. W ciągu stu lat Vandemoortele stało się prawdziwie międzynarodową firmą spożywczą. Dzieje się tak dzięki ich oddaniu autentycznym potrawom, tradycji kulinarnej i technologii.