Ons LOX-systeem voor brandpreventie

LOX: het complete brandpreventiesysteem

FX Prevent is de specialist in brandpreventie door zuurstofvermindering. Ons LOX-systeem (Low Oxygen) voorkomt brand door het zuurstofniveau in een ruimte te verlagen via een gereguleerde toevoer van stikstof. Hierdoor creëren we een zuurstofarme omgeving en voorkomen we de kans op brand of een explosie.

Waarom kiezen voor zuurstofreductie?

Voorkomen is beter dan genezen: geen zuurstof betekent immers geen vuur. De techniek om zuurstof te verdrijven met stikstof is onze kernactiviteit. Stikstofreductie is uitermate geschikt voor gesloten ruimtes waar kwetsbare of explosiegevaarlijke producten zijn opgeslagen. Een traditioneel blussysteem is hier geen optie. Presscon kan ook een haalbaarheidsstudie bij uw bedrijf uitvoeren om te onderzoeken of stikstof een geschikte oplossing is.

Drie elementen waardoor een vuur kan ontstaan en overleven: brandstof, hitte en zuurstof. (1) Verwijder een van deze elementen en het vuur zal niet beginnen of uitgaan. (2) FX Prevent verdrijft zuurstof met stikstof zodat er geen brand ontstaat.

We blussen geen branden, we voorkomen ze.

LOX-systeem: volledig brandpreventiesysteem

Ons LOX-systeem bestaat uit verschillende stikstofgeneratoren met compressoren, een zuurstofsensorsysteem en een elektronisch controlepaneel. Dit brandpreventiesysteem werkt volgens het principe van “hypoxische luchttechnologie”. Door een gereguleerde toevoer van stikstof verlagen we het zuurstofniveau in een ruimte permanent tot een punt waarop verbranding van dampen en/of materialen onmogelijk is. Dit voorkomt brand en explosies.

Voordelen LOX-systeem:

 • Modulair en gebruiksvriendelijk systeem
 • Energiezuinig
 • 24/7 bewaking op afstand
 • Eenvoudige installatie
 • Aanpassing mogelijk

Veilig en betrouwbaar

Het LOX-systeem is het meest betrouwbare en veilige brandpreventiesysteem. De beschermde ruimtes zijn nog steeds toegankelijk voor uw personeel: we verlagen het zuurstofniveau tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat op een hoogte van 1.750 – 2.500 meter. Bij de ingang van de kamers is het zuurstofniveau duidelijk zichtbaar op een digitale display. In geval van een ongewenste situatie klinkt er een duidelijk alarm met knipperend licht en alarmtoeter.

Het LOX-systeem werkt continu en heeft een gebruiksvriendelijk touchscreen display dat de bediening van het systeem zeer eenvoudig maakt. Visuele weergave van alarmen maakt het opsporen en verhelpen van storingen eenvoudiger. Daarnaast traint FX Prevent graag uw technici om eerstelijns onderhoud en reparaties uit te voeren.

Brand voorkomen

FX Prevent verlaagt het zuurstofniveau in een kamer en voorkomt dat er brand uitbreekt.

24/7 Servicelijn

De systemen van FX Prevent bewaken continu de brandveiligheid van uw gebouwen, inventaris en medewerkers.

Lagere energiekosten

Bespaar tot 50% op uw energieverbruik in vergelijking met andere brandpreventiesystemen.

Milieuvriendelijk

FX Prevent gebruikt niet-giftige gassen om het zuurstofgehalte in uw commerciële gebouwen te verlagen.

HP-PSA technologie: een energiezuinige oplossing

Stikstofgeneratoren vormen het hart van ons LOX-systeem. Deze generatoren worden aangedreven door perslucht en genereren stikstof met behulp van de door ons ontwikkelde HP-PSA-technologie (High Performance – Pressure Swing Adsorption). In deze technologie worden stikstof en zuurstof gescheiden door de zuurstofmoleculen te binden aan een moleculaire koolstofzeef: de Carbon Molecular Sieve (CMS).

LOX Detect: precisiezuurstofsensor

Belangrijk onderdeel van het LOX-systeem zijn de gepatenteerde zuurstofsensoren: LOX Detect. Deze geavanceerde zuurstofmeetinstrumenten zijn de enige op de markt die de juiste mengverhouding tussen zuurstof en stikstof handhaven.

Onze certificaten

Ons zuurstofreductiesysteem is ontworpen om het ontstaan of de verspreiding van brand te voorkomen door zuurstof te vervangen door stikstof. Bij het ontwerpen en installeren moeten we aan verschillende criteria voldoen. Deze criteria omvatten continuïteit, metingen van het zuurstofniveau, alarmsignalen bij verhoogde of verlaagde zuurstofniveaus en het volgen van de juiste protocollen bij verhoogde of verlaagde zuurstofniveaus.

Ons LOX-systeem voldoet aan alle relevante veiligheidsnormen en richtlijnen.

We ontwerpen, installeren en onderhouden ons LOX-systeem in overeenstemming met de eisen van NEN-EN-16750, de algemeen aanvaarde Europese norm voor zuurstofreductiesystemen.
Onze LOX Detect-precisiesensoren zijn goedgekeurd door VdS Schadenverhütung GmbH voor gebruik in brandpreventiesystemen. VdS is Europa's toonaangevende onafhankelijke certificeringsinstantie gespecialiseerd in brandveiligheid.
KIWA en FX Prevent ontwikkelden de BRL K-21017 richtlijn voor zuurstofreductiesystemen, die ingaat op ontwerp, installatie, onderhoud en organisatorische maatregelen.
De persluchtinstallatie van FX Prevent voldoet aan de normen voor ISO 8573-1:2010: deze specificeert zuiverheidsklassen van perslucht.
Alle technici van FX Prevent zijn VCA-gecertificeerd.

HP-PSA technology: an energy-efficient solution

The technology we have developed is distinguished by an optimized air flow in the generator and a unique pressure system for the activated carbon. As a result, our system requires little compressed air to produce nitrogen (2m3 of compressed air for 1m3 of 95% pure nitrogen) and a lower capacity compressor is sufficient. The energy consumption is therefore significantly lower than comparable fire prevention systems and provides you with substantial energy savings.

Advantages HP-PSA:

 • Long carbon lifetime
 • Low risk of carbon dust formation
 • Low compressed air factor required and thus lower energy consumption
 • Precise nitrogen purity

LOX Detect: precision oxygen measurement

That’s because they are pressure-, temperature- and RRV-compensated. Air pressure, temperature and humidity have a great influence on the measurement of oxygen. The deviation can be as high as ± 2%. Since there was no compensating oxygen sensor on the market, we developed our own oxygen sensor. It is patented and has a deviation of ± 0.1%. In addition to this accuracy, our oxygen sensor is recalibratable, so they do not have to be completely replaced. This ensures cost savings.

Our LOX Detect precision sensors are one of the few oxygen sensors approved by VdS Schadenverhütung GmbH, for use in fire prevention systems. VdS is one of Europe’s leading independent certification bodies, specializing in the field of fire safety.

Advantages LOX-Detect

 • Deviation tolerance of only 0.1%
 • Full software calibration on 5 points
 • Insensitive to barometric pressure changes
 • Can be used at very high and low temperatures
 • Measurement accuracy of 0.01
 • Pressure, temperature and RH compensated

HP-PSA technologie: een energiezuinige oplossing

De technologie die we hebben ontwikkeld onderscheidt zich door een geoptimaliseerde luchtstroom in de generator en een uniek druksysteem voor de actieve kool. Daardoor heeft ons systeem weinig perslucht nodig om stikstof te produceren (2m3 perslucht voor 1m3 95% zuivere stikstof) en volstaat een compressor met een lagere capaciteit. Het energieverbruik is daarom aanzienlijk lager dan bij vergelijkbare brandpreventiesystemen en levert u aanzienlijke energiebesparingen op.

Voordelen HP-PSA:

 • Lange levensduur van koolstof
 • Laag risico op koolstofstofvorming
 • Lage persluchtfactor nodig en dus lager energieverbruik
 • Nauwkeurige stikstofzuiverheid

LOX Detect: precisie zuurstofmeting

Dat komt omdat ze druk-, temperatuur- en RRV-gecompenseerd zijn. Luchtdruk, temperatuur en vochtigheid hebben een grote invloed op de meting van zuurstof. De afwijking kan oplopen tot ± 2%. Omdat er geen compenserende zuurstofsensor op de markt was, hebben we onze eigen zuurstofsensor ontwikkeld. Het is gepatenteerd en heeft een afwijking van ± 0,1%. Naast deze nauwkeurigheid is onze zuurstofsensor herkalibreerbaar, zodat hij niet volledig vervangen hoeft te worden. Dit zorgt voor kostenbesparingen.

Onze LOX Detect-precisiesensoren zijn een van de weinige zuurstofsensoren die door VdS Schadenverhütung GmbH zijn goedgekeurd voor gebruik in brandpreventiesystemen. VdS is een van de toonaangevende onafhankelijke certificeringsinstanties in Europa, gespecialiseerd in brandveiligheid.

Voordelen LOX-Detect

 • Afwijkingstolerantie van slechts 0,1%
 • Volledige softwarekalibratie op 5 punten
 • Ongevoelig voor barometrische drukveranderingen
 • Kan worden gebruikt bij zeer hoge en lage temperaturen
 • Meetnauwkeurigheid van 0,01
 • Druk-, temperatuur- en RV-gecompenseerd